Symposium The Dutch Way

Aanmelden voor dit gratis symposium kan nog! Het symposium vindt plaats in Kessel, op 19 oktober van 10.00-17.00 uur en...

Lees meer

Witteveen winnaar Dorpsvernieuwingsprijs

Op 23 september is in Hoonhorst bekend geworden wie de winnaar is van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Het Drentse dorp...

Lees meer

Twee brochures voor dorpsbewoners

Recent publiceerde de LVKK twee brochures die inwoners van dorpen en kleine kernen verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld...

Lees meer

Wie zorgt voor onze ouderen nu en later?

De vergrijzing, een terugtrekkende overheid en de krimp in het landelijk gebied. Die combinatie maakt de vraag wie nu en...

Lees meer

EU PlattelandsParlement start 18 oktober

Om de miljoenen plattelandsbewoners van Europa een stem te geven is er sinds 2013 iedere twee jaar een Europees...

Lees meer

NLVZE start verkennerstocht

Het landelijk netwerk van burgerinitiatieven in zorg en welzijn ‘Nederland zorgt voor Elkaar’ (NLZVE) gaat op pad om een...

Lees meer

LVKK meets BZK in Giessenburg

‘De van -> naar beweging’. Dit was één van de onderwerpen tijdens het bezoek van een delegatie van Binnenlandse Zaken...

Lees meer

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
Dr. Nassaulaan 3a
9401 HJ Assen
info@lvkk.nl
www.lvkk.nl