Bewoners aan zet, onderwerp symposium The Dutch Way


Op 19 oktober 2017 vond in kasteel de Keverberg in Kessel het symposium The Dutch Way plaats, in combinatie met de Field Trip van het Europees Plattelands Parlement (ERP).

Het symposium werd georganiseerd door de Commissie Internationaal: een samenwerkingsverband van de LVKK en HAN, Centre of Expertise Krachtige Kernen. Doelstelling was burgers over de grenzen heen met elkaar in contact te brengen en good practices breder bekend te maken. 

Burgemeester Wilma Delissen van Peel en Maas heette de aanwezigen welkom. In de ochtend namen de bezoekers deel aan een aan keuze van inspiratiesessies en workshops. Twee vragen stonden daarbij centraal: Hoe kun je grensoverschrijdende samenwerking versterken? En wat is de rol van de overheid bij burgerinitiatieven?

Jan Bart Wilschut diepte samen met de inleiders van de workshops en de zaal de centrale vragen verder uit, onderzocht wat de gemeenschappelijke deler was en wat we van elkaar kunnen leren. Tijdens de lunch sloten deelnemers van het Europees Plattelands Parlement aan.
In het middagdeel, begeleid door Ben van Essen, maakten de deelnemers kennis met het begrip zelfsturing. Het kasteel staat voor Kessel symbool voor het betekenis geven aan zelfsturing, door het zelf vorm en inhoud geven aan de toekomst. De dag werd afgesloten met het gezamenlijk formuleren van een statement voor de Venhorst-declaration.

Klik hier voor een sfeerimpressie van de dag en de presentaties.