Krimpcafé Democratische uitdagingen


Lastige inwoners? Of lastige overheid? Duidelijk is dat ze elkaar niet altijd begrijpen en soms in de weg zitten. Onderzoek van de RUG naar burgerinitiatieven op het gebied van breedband laat ook patronen in deze relatie zien. Prof. Dirk Strijker en dr. Koen Salemink vertellen in het Krimpcafé op 25 januari in Den Andel over de ervaringen in het noorden en de rest van Nederland. 

In de dorpen en op de gemeentehuizen broedt men ondertussen op nieuwe democratische vormen: dorpentop, burgerbegroting, burgerpanels. En de gemeente Winsum ging met college en medewerkers op cursus overheidsparticipatie. Een goed moment om kennis en ervaringen uit de drie provincies uit te wisselen en van lector Margreet Boersma te horen of er misschien iets uit het bedrijfsleven te leren valt.

Dit Krimpcafé komt tot stand samen met de Groninger Dorpen, BOKD, Doarpswurk en CMO STAMM. Een jaar geleden organiseerden zij samen met anderen een conferentie The Northern Democratic Challenge, en sinds die tijd is hier op verschillende manieren verder aan gewerkt, zij vertellen er graag over.

Datum: donderdag 25 januari 2018, van 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie: Cultuurerf Andledon, Kruisweg 6, 9956 PK Den Andel  
Aanmelding