Nederland Zorgt Voor Elkaar start verkennerstocht

Het landelijk netwerk van burgerinitiatieven in zorg en welzijn ‘Nederland zorgt voor Elkaar’ (NLZVE) gaat op pad om een ‘verkennerstocht’ door het hele land te houden.

Doel is om lokaal knelpunten te inventariseren die burgerinitiatieven ervaren. Ook worden onderling ervaringen uitgewisseld, successen en dromen gedeeld en knelpunten zoveel mogelijk direct samen opgelost. Op basis van de verkenning wordt, in nauwe samenspraak met het ministerie van VWS en andere stakeholders, een actieagenda opgesteld. Staatssecretaris Van Rijn geeft aan dat het van belang is dat de op stellen actieagenda kan rekenen op voldoende steun en draagvlak van vertegenwoordigers van burgerinitiatieven. De actieagenda moet mei 2018 klaar zijn.