Nederland Zorgt Voor Elkaar start verkennerstocht


Het landelijk netwerk van burgerinitiatieven in zorg en welzijn ‘Nederland zorgt voor Elkaar’ (NLZVE) gaat op pad om een ‘verkennerstocht’ door het hele land te houden.

De Verkennerstocht gaat maandag 16 oktober van start in Utrecht. De komende maanden worden 20 regionale gesprekstafels georganiseerd, waarmee Nederland Zorgt Voor Elkaar in gesprek gaat met alle zorgcollectieven van Limburg tot Groningen. 
Doel is om lokaal knelpunten te inventariseren die burgerinitiatieven ervaren. Ook worden onderling ervaringen uitgewisseld, successen en dromen gedeeld en knelpunten zoveel mogelijk direct samen opgelost. NLVZE gaat in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan en moet. 
De uitkomsten van alle gesprekstafels zullen in het voorjaar van 2018 een agenda opleveren waarmee bewonersinitiatieven in zorg en welzijn meer de wind in de rug krijgen. Deze agenda wordt gemaakt in opdracht van het Ministerie van VWS en de Tweede Kamer.