Ook op het platteland blijft de post dagelijks bezorgd


De afgelopen maanden vertegenwoordigde de LVKK de belangen van het platteland voor de Postbezorging. Door de dalende volumes staat de dagelijkse bezorging, met name in de dunner bevolkte gebieden, onder druk.

De overheid startte de 'Postdialoog'. Hierin spraken alle betrokken organisaties met elkaar over de toekomstige bezorging. De inbreng van de LVKK was er op gericht géén onderscheid te maken tussen bezorging op platteland en in de stad. Daarbij moet samenwerking tussen (concurrerende) partijen mogelijk zijn. Een ander punt van ons in de dialoog was om postbezorging op langere termijn te zien als onderdeel van de, steeds groter wordende bezorgmarkt.

In het advies aan het Kabinet komen al deze drie elementen terug. Advies 1 is in heel Nederland niet te tornen aan de dagelijkse bezorging. Het gehele eindrapport is hier te downloaden.