Verklaring van Venhorst uitgangspunt gesprekken Brussel


In oktober 2017 vond het Europees Plattelands Parlement plaats in Venhorst. 250 vertegenwoordigers uit 40 landen formuleerden een advies hoe het welzijn van plattelandsgemeenschappen in heel Europa gewaarborgd kan worden.

Dit werd vastgelegd in de Verklaring van Venhorst. Het is een oproep aan burgers en beleidsmakers om zich in te zetten voor het behoud van een vitaal platteland en ervoor te zorgen dat generiek beleid en algemene beleidsprogramma’s ‘rural proof’ zijn. Daarnaast doet de Verklaring een beroep op burgers en beleidsmakers om bij te dragen aan het ontwikkelen van duurzame plattelandsgemeenschappen. Op dit moment wordt gewerkt aan een document voor verdere gesprekken met de Europese Unie op basis van de resultaten van het Europees Plattelands Parlement