Wat kan een gemeente doen voor dorpshuizen?


Twee recente inspiratiemogelijkheden uit het veld laten zien hoe gemeenten kunnen bijdragen aan het mogelijk maken van bewonersaccommodaties.

Het college van de gemeente Midden-Groningen stelde in oktober de gemeenteraad voor om maatschappelijke functies op het gebied van sport, welzijn en samenleving in 2019 compensatie aan te bieden voor de gebruikersbelasting (OZB) in de vorm van subsidie. Zo biedt de gemeente een steun in de rug voor het overeind houden van deze organisaties.

In Enschede stelde de gemeente via een sociale hypotheek €200.000 beschikbaar voor een buurthuis. De gebruikers lossen deze af door het verkapitaliseren van vrijwilligerswerk.