31 mei symposium 'Local empowerment: Samen succesvol'


Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) organiseert op 31 mei 2022 een grensoverschrijdend symposium over instandhouding van lokale voorzieningen en het samenspel tussen bewonersinitiatieven, lokale overheden en maatschappelijke partners.

Het symposium levert een bijdrage aan het ‘Rural Pact’, een langetermijnvisie van de Europese Commissie om plattelandsgebieden sterker, verbindend, veerkrachtig en welvarend te maken. Dit Rural Pact wordt in de zomer van 2022 vastgesteld.

Met praktische tips worden inwoners in Nederlandse en Duitse dorpen en buurten verder geholpen bij het lokale samenspel, gericht op behoud van passende voorzieningen. Symposium en workshops leveren een kompas op dat richting geeft aan dit samenspel tussen bewoners, overheden, organisaties en bedrijven. Wat werkt er wel en wat niet, en hoe ontstaat er een gelijkwaardige positie tussen alle partijen in het proces en zorg je ervoor dat zij gelijk optrekken?

Aanmelden is binnenkort mogelijk via een link op deze site. 

Fotogarfie: Martine Sprangers. Uit de serie finalisten Dorpsvernieuwingsprijs 2022, Varsselder Veldhunten