Afscheid bestuurssecretaris Koos Mirck


Het versterken van de positie van bewoners die zelf verantwoordelijkheid nemen voor de vitaliteit van hun dorp en regio, is voor Koos Mirck een belangrijke drijfveer geweest om zich in te zetten voor de LVKK.

Veertien jaar lang was Koos onze markante bestuurssecretaris. Als projectleider was hij de drijvende kracht achter vele projecten die hij met anderen vorm gaf. De vitale en hechte organisatie van dorpsorganisaties en dorpshuizen die de LVKK nu is, groeide mede dankzij hem.

De LVKK werd zichtbaarder en ging strategische samenwerkingsverbanden aan, waar Koos als bestuurssecretaris deel van uitmaakte en zich voor inzette. Inmiddels zijn we een belangrijke gesprekspartner voor ministeries, organisaties en bedrijven die de vitaliteit van het landelijk gebied beïnvloeden. Op 1 januari gaat Koos met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Klaske Piebenga. Op dinsdag 7 december namen we digitaal en vanuit de studio van DKK Gelderland afscheid van Koos met bijdragen van Hans Cok (ministerie van BZK, Directie Democratie en Bestuur), Thijs van Mierlo (directeur LSA), Alle Postmus (BOKD) en Driek van de Vondervoort (oud-voorzitter LVKK).

Lees hier het interview met Koos in magazine In de KERN