Alleen inspraak is niet langer voldoende


In onze snel veranderende samenleving wordt de betrokkenheid van burgers steeds meer uitgespeeld, zowel door politici en beleidsmakers als door de burgers zelf. Zijn dorps- en wijkraden daarmee passé, of kunnen ze een nieuwe rol gaan spelen? En hoe ziet de rol van dergelijke bewonersoverlegorganisaties er dan uit?

In opdracht van de LVKK deed Tine de Moor met Institutions for Collective Action (Uni­versiteit Utrecht) onderzoek naar de toekomst van bewonersoverlegorganisaties. Hierover verscheen een artikel in Sociaal Bestek, nummer 4, 2018.