Ben jij er bij? 30 maart Dag van het Bestuur


De Dag van het Bestuur op maandag 20 maart in Leiden komt snel dichterbij! Ook voor actieve inwoners is dit een belangrijke dag, die wordt georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en VNG. Ambtenaren, wetenschappers, actieve burgers en bestuurders komen deze dag bij elkaar om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen over hoe het lokaal bestuur in Nederland kan worden versterkt. Adviserend bestuurslid LVKK Ben van Essen is die dag een van de sprekers.

Ben jij bij de Dag van het Bestuur? Meld je vandaag nog aan en ga in gesprek met vakgenoten over de uitdagingen om het lokale bestuur te versterken.

Er staat een interessant programma voor je klaar met meer dan 120 sprekers over de volgende zes thema’s:
- Herstel van vertrouwen in de overheid
- Burgerparticipatie
- Democratische innovatie
- Ambtelijke autonomie
- Slagkracht en vertrouwen in bestuur
- Governance voor transities

Na een plenaire ochtend voor kennissessies staat de middag in het teken van werkbezoeken waar dieper op de thema’s ingegaan wordt. Inschrijven kan via www.dagvanhetbestuur.nl/home