Boek: burgers doen het zelf!


In een klein dorp in de Kempen, Hoogeloon, hebben inwoners de zorg voor ouderen zelf georganiseerd. Ouderen gaven in 2002 aan in het dorp te willen blijven wonen. Het boek Burgers doen het zelf! beschrijft hoe de inwoners dit samen, als Zorgcoöperatie Hoogeloon, voor elkaar gekregen hebben.

Het boek beschrijft het intensieve traject dat start bij de vraag van een wethouder of er seniorenwoningen gebouwd moeten worden tot aan het oprichten van een zorgcoöperatie en ondermeer het bouwen van een kleinschalig wooncentrum met zorg voor (demente) ouderen.
Het is een weg van vallen en opstaan. Van leren met elkaar. Vasthouden. Steeds weer stuiten op een weerbarstige realiteit en toch weer doorgaan. Dat zoiets hele mooie resultaten oplevert is in een nieuwsitem niet te beschrijven. Wel in het boek, van auteurs Ad en Freya Pijnenborg.

Het boek, uitgegeven door SWP, is voor € 19,90 verkrijgbaar in de boekhandel en online te bestellen. (ISBN 9789088508011).