Brede discussie over de toekomst van de dorpskerk


Veel provinciale verenigingen zijn betrokken bij de ontwikkelingen rond (toekomstige) leegstaande kerken. De secularisatie van Nederland, krimp en veranderende bewonerssamenstelling, maakt dat veel van deze bakens van het dorp kampen met leegstand. 

Naar oplossingen wordt op veel fronten gezocht. Maar dat gebeurt helaas lang niet altijd in samenhang met andere ontwikkelingen in het dorp. Koos Mirck (LVKK) pleitte er als spreker op de eerste landelijke Dorpskerkendag voor om integraal te kijken naar oplossingen. De kerk kan een toekomst hebben als maatschappelijke ontmoetingsplaats, maar betoogt hij: "Voer dit gesprek met de dorpsgemeenschap, want functies van andere gebouwen zoals scholen en verzorgingstehuizen staan ook onder druk."

in het Reformatorisch Dagblad van 24 september 2018 verscheen een artikel over de Dorpskerkendag. Het RD heeft ook een dossier over dit thema. Bij de LVKK verscheen eerder een publicatie over herbestemming van leegstaand vastgoed, waarbij drie provincies hun ervaringen delen. Een flowchart op onze site geeft inzicht in het proces en de stappen bij herbestemming. 

Op 1 december organiseert de VKKLimburg werksessies over de herbestemming van kerkelijk vastgoed.