De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt per 1 juli in werking


Binnen onze dorpen en kernen zetten veel mensen zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of stichting. Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk dat iedere vereniging of stichting voldoet aan de wet. Zeker omdat na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. Ga tijdig aan de slag en zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn.

Per 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) Deze wet is bedoeld om ongewenste activiteiten zoals wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van positie binnen besturen te voorkomen.

Wanneer de WBTR ertoe leidt dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te gebeuren. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan worden. In die tijd gaat de wet boven de eigen statuten.  

Diverse organisaties waaronder het Platform Vrijwillige Inzet (NOV), verstrekken informatie over de WBTR. Zie ook de checklist, gemaakt door de NOV.