Denkt u met ons mee over een meer open overheid?

De LVKK werkt mee aan het vervolg op het Nationale Actieplan Open Overheid. Dat doen we binnen het kader van de vereniging Nederlandse Vrijwilligers Organisaties (NOV).

De overheid consulteert in dit actieplan burgers. Dit gebeurt deels via een burgerpanel, maar ook via een online ideeënbus. In deze ideeënbus kunt u uw ideeën en beleving rondom Open Overheid kwijt. Deze ideeën worden vervolgens meegenomen in de vorming van actiepunten in het nieuwe actieplan.