Doarpswurk moet blijven. Teken de petitie!


Terwijl de maatschappelijke opgaven groter en complexer worden, heeft de Provincie Fryslân besloten dat leefbaarheid niet meer tot haar kerntaken behoort. De provincie heeft laten weten de subsidierelatie met Doarpswurk (en ook anderen) af te bouwen om deze vanaf 2026 volledig stop te zetten.

Juist terwijl mienskip bij al die opgaven (energie, klimaat, sociaal, ruimte) zo belangrijk gevonden wordt en ondersteund moet worden. En he, hebben juist twee jaar sociale isolatie door corona ons niet geleerd hoe belangrijk en kostbaar elkaar ontmoeten is? Dus ook de ondersteuning van dorpshuizen en de inzet voor andere gemeenschapsaccommodaties, is iets om uitermate zuinig op te zijn. Laat het opgebouwde 'kapitaal' en de kennis niet verloren gaat en onderteken de online petitie die Doarpswurk is gestart, want mienskip moet ondersteund blijven!