Dorpshuizen mogen weer open vanaf 19 november


Op de Corona-persconferentie van maandag 17 nov. deelde premier Mark Rutte mee dat een aantal maatregelen versoepeld wordt. Dorps- en buurthuizen mogen vanaf 19 nov. onder condities weer open. Dit zijn de regels:

Regels voor binnenruimtes (dorps- en buurthuizen)

 • Iedereen heeft een vaste zitplaats (het zogenoemde placeren) zonder roulatie. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven en iedereen houdt 1,5 meter afstand;
 • Er mogen maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte aanwezig zijn, zolang er voldoende afstand gehouden kan worden. Het aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel/vrijwilligers;
 • Zelfstandige ruimtes zijn ruimtes die gescheiden worden van elkaar door muren van de grond tot aan het plafond en hebben een deur naar de gang;
 • Er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats;
 • Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes.  

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 personen per ruimte voor:

 • Het belijden van godsdienst of levensovertuiging;
 • Uitvaartplechtigheden (per 19 november maximaal 100 personen);
 • Onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • Zorginstellingen;
 • Het gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen en jongeren tot 17 jaar.

Het horecagedeelte van het dorps- of buurthuis is gesloten

 • Er mag alleen afgehaald worden. Het gebruik van fruitautomaten is bijvoorbeeld niet toegestaan;
 • Consumpties moeten worden meegenomen en mogen niet bij het dorps- of buurthuis zelf worden genuttigd;
 • Dorps- en buurthuizen die een afhaalservice hebben geldt dat zij na 20:00 uur ’s avonds geen alcohol meer mogen verkopen. Dorps- en buurthuizen mogen openblijven tot 1:00 ’s nachts tenzij de gemeentelijke verordening anders bepaalt;
 • Het is verboden om in de openbare ruimte, zowel binnen als buiten, tussen 20:00 en 7:00 uur alcoholische dranken voor handen te hebben of te nuttigen.

Uitzondering op de regel van horecasluiting:

Locaties (dorps- en buurthuizen) voor dagbesteding voor kwetsbare groepen zoals ouderen, jongeren en mensen met problemen.

Welke activiteiten mogen in het dorps- of buurthuis?

 • Sporten is beperkt toegestaan. Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan. Je mag alleen sporten óf in teamverband. In teamverband mag je met niet meer dan 4 personen, op 1,5 meter sporten. Binnen mag je met maximaal 4 personen per groepje (exclusief instructeur) op 1,5 meter met maximaal 30 per zaal sporten. Je mag dus met meerdere groepjes van 4 personen sporten, zolang er tussen de groepjes 1,5 meter afstand gehouden wordt;
 • Kinderen en volwassenen (amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten: hou 1,5 meter afstand en maximaal 30 per ruimte;
 • Bij bepaalde activiteiten zoals acteren en dansen is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is;
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol, zie hier;
 • Zingen in groepsverband (zoals koren) is niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 12 jaar en zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging is wel toegestaan.

Zie ook de website van de Rijksoverheid en het bericht van de persconferentie op 17 november