Drentse Dorpendag


Witteveen en andere Drentse dorpen laten zien wat zij doen om hun dorp leefbaar te houden. Aansluitend op het programma de uitreiking  
Dorpsvernieuwingsprijs