Drie verenigingen voor kleine kernen bieden maatschappelijke diensttijd


Vanaf september kunnen jongeren hun maatschappelijke diensttijd invullen bij drie verenigingen voor kleine kernen, verspreid over het land. Het gaat om Groninger Dorpen; Dorpswerk Noord-Holland en de Vereniging Kleine Kernen Limburg. 

De LVKK, aanvrager van de subsidie bij het ministerie van VWS, ontving het goede nieuws. Het is een van de 38 landelijke projecten die gehonoreerd zijn. Het streven is dat zo'n 13.000 jongeren van vijftien jaar en ouder een maatschappelijke diensttijd gaan volgen. De diensttijd is vrijwillig en bedoeld om de horizon te verbreden door in contact te komen met andere mensen, levens, beroepen, regio's etc. om zo de blik op de samenleving te verbreden en wie weet inspiratie op te doen voor een mogelijke studie of werkveld.

De LVKK, de drie provinciale verenigingen en de samenwerkingspartners Plattelandsjongeren en de Hogeschool Arnhem Nijmegen, kunnen in dit project jongeren van dichtbij laten ervaren wat de uitdagingen, en toekomstmogelijkheden van het platteland zijn. Een project dat niet alleen benefits heeft voor jongeren, maar dat in wisselwerking met jongeren ook veel kennis en feedback zal opleveren voor alle initiatiefnemers. 

Zie ook: Mensen redden of koken bij een boer: maatschappelijke diensttijd van start (NOS, 27 juli)