Een beleidsplan vol ambitie!


'Energieke dorpen in een dynamische democratie' is de titel van het plan dat richting geeft aan de dorpenbeweging waar de LVKK een belangrijk deel van uitmaakt.

Duurzaamheid, energietransitie, stikstofproblemen, omgevingsvisie, mobiliteit en vooral niet te vergeten zorg en vergrijzing. Dit zijn thema’s waar we ons, vanuit de betrokkenheid bij de belangen van de inwoners op het platteland en het landelijk gebied, de komende jaren weer voor gaan inzetten. Met als belangrijkste doel dat inwoners zelf de regie kunnen voeren bij het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in hun eigen omgeving. Jongeren maken hebben hier wat de LVKK betreft een prominente rol in.

Ons beleidsplan en het werk van de LVKK komt voort uit een geloof in een beter, leefbaar Nederland met een vitaal platteland. Een Nederland waar de bewoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun dorp en regio. Waar bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid en daartoe alle ruimte krijgen. Waar bewoners, samen met andere bewoners, ondernemers, instellingen en overheden werken aan een vitale toekomst voor het landelijk gebied.  

Benieuwd hoe we dat vitale platteland met elkaar zullen vormgeven? Lees dan ons beleidsplan 2020-2023.