Een goed en gezond 2021 gewenst!


Wij wensen iedereen een goed jaar toe.
Een jaar waarin we voor elkaar betekenis hebben en er voor elkaar zijn. Een jaar waarin we vooral ook aandacht geven aan mensen die dit extra nodig hebben. Vanuit onze eigen omgeving en vanuit onze dorps-en buurthuizen.
Het jaar waarin de vrijwillige inzet en vrijwilligers centraal staan.
En het jaar waarin we vieren dat we als vereniging al vijfenveertig jaar bestaan.
Kortom een sociaal jaar, in verbinding met elkaar.