Flexwonen in dorpen en kernen


In de week van maandag 19 tm 23 oktober vond het Congres Flexwonen plaats. Onder leiding van Frank Wassenberg (Platform31) werden tijdens dagelijkse verdiepingssessies de mogelijkheden voor flexwonen verkend. Op 23 oktober om 14.00 uur was er een sessie gericht op flexwonen in dorpen en kernen.

Flexwonen is niet alleen voor steden, maar kan even goed een oplossing bieden voor de woonsituatie in het landelijk gebied. Wat zijn de woonproblemen in dorpen, voor wie, en wat zijn mogelijke innovatie en flexibele woonoplossingen? Hoe kan flexwonen een brug vormen voor groepen dorpsbewoners die nu niet aan de bak komen?

  • Koos Mirck (LVKK) schetste tijdens de sessie op 23 oktober een landelijk beeld. Welke groepen komen moeilijk aan woonruimte, en verschilt dat beeld per regio?
  • Peter van Heek (DKK Gelderland) vertelde over de Achterhoekse Wooncoƶperatie, een organisatorisch model waarin woningen voor jongeren collectief worden beheerd.
  • Richard Ditzel van Vechtdal Wonen deelde zijn ervaringen over de tiny houses die de corporatie heeft voor spoedzoekers in Dedemsvaart en Hardenberg.

Deze en andere sessies zijn terug te zien via de link