Gebouw van betekenis: Dorpshuis en de Wmo


Deze brochure is opgezet als toolkit door en voor vertegenwoordigers en inwoners van gemeenschappen die met de Wmo-taken aan de slag willen vanuit de positie en mogelijkheden vanuit het dorpshuis. De brochure / publicatie is als ervaringsdocument ook uitdrukkelijk bedoeld voor gemeentelijke en provinciale overheden, want: “samen zorgen we voor elkaar”!