Gebouw van betekenis: Het accommodatieplan


Welke voorzieningen zijn nodig voor een leefbaar dorp of leefbare wijk, hoe kunnen de dorpen en wijken deze voorzieningen zelf in stand houden en wat en wie heeft het dorp, of de wijk, daarvoor nodig? Met de ervaringen, opgedaan in projecten in drie provincies, kunnen nieuwe initiatieven voor accommodatieplannen hun voordeel doen.

Klik hier om de pdf te downloaden.