Geld beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten


Leefbaarheid, een leefbare samenleving en mensen die hier zelf een bijdrage aan leveren; mensen die hierin verantwoordelijkheid nemen. Dat is een wereld en samenleving waaraan Sobrietas wil bijdragen.

Een doelstelling die overeenkomt met die van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. De LVKK immers, ondersteunt bewoners die zelf voorzieningen tot stand brengen die cohesie en duurzaamheid van het dorp of de regio bevorderen. Projecten die passen bij de filosofie van Sobrietas komen voor een bijdrage in aanmerking. Het gaat dan om projecten die in hun breedheid en samenhang wezenlijk bijdragen aan de leefbaarheid. In andere woorden: projecten die in materiële, sociale en/of geestelijke zin bijdragen aan een duurzame (dorps)samenleving.

Hiervoor is een financiële ondersteuning mogelijk van ongeveer € 1.000 à € 1.500 per project. Het gaat om een eenmalige bijdrage. Incidenteel is een hoger bedrag beschikbaar. Het bedrag (geen dekking van structurele kosten) is bedoeld voor ondersteuning van actieve bewoners en hun projecten – niet voor betaling van een beroepskracht. Welke projecten voldoen aan de criteria van Sobrietas staat nader omschreven op www.sobrietas.nl De projectaanvraag wordt bij voorkeur ingediend via de provinciale vereniging.