Goed Voor Elkaar Dorp Heeg


In de grootste plattelandsgemeente van Nederland, Sûdwest-Fryslân, ligt het dorp Heeg. Het dorp telt ongeveer 2.200 inwoners. Een geliefd dorp voor watersporters. Mienskip, gemeenschapszin, is groot in Heeg. Met elkaar de zaken oppakken, zit ingebakken bij de Friese bewoners. Vandaag reizen we af naar dit prachtige Goed Voor Elkaar Dorp om te kijken hoe Mienskip hier vorm krijgt en andere dorpen en inwoners kan inspireren.

‘Inwoners en gemeenten kunnen prima tot afspraken komen want er is een gezamenlijk belang: de woonomgeving zo leefbaar mogelijk houden’  

Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de toekomst van hun eigen dorp of wijk. In sommige dorpen komt het maar niet van de grond, in andere dorpen is het niet te stuiten. Wat maakt dat verschil? Of: wie maakt het verschil? Elf dorpen laten in de publicatie Goed Voor Elkaar Dorpen op onze site (en in print verkrijgbaar via de provinciale verenigingen), zien hoe zij het doen.

Deze zomer nemen we je digitaal mee langs alle elf dorpen. Iedere week passeren we een nieuw dorp met verhalen over successen, knelpunten, maar vooral over veel energie, veerkracht en gemeenschapszin. Samen schouders eronder, zaken zien te bereiken. Laat je deze zomer inspireren. Volg ons op LinkedIn (@LVKK), Twitter (@LVKK_NL) of Facebook (deLVKK) en reis mee. Deze week: Heeg.