Goed Voor Elkaar Dorp Rekken


In de Achterhoek, aan de grens met Duitsland, ligt het dorp Rekken. De slogan van Rekken luidt: ‘Good veur Mekare’. En dat is geen woord teveel: Rekken straalt gemeenschapszin uit en zet de schouders onder het toekomstbestendig maken van de leefgemeenschap. In 2021 is een belangrijke stap gezet door de DorpsCoöperatie Rekken (DCR) met het afsluiten van een Dorpendeal, een instrument van de provincie waarbij gemeenten en dorpskernen kunnen aanhaken. In de dorpendeal van Rekken zijn vier ambities opgenomen, nl. samenwerken, aantrekkelijk wonen, ontmoeten en kennis delen met anderen. Voor deze ambities is een bedrag van ruim drie ton beschikbaar.

‘Samen zijn als Rekkenaren, je verbonden voelen met het dorp, je inzetten voor de gemeenschap, elkaar ontmoeten, dat vinden we heel belangrijk’ 

Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de toekomst van hun eigen dorp of wijk. In sommige dorpen komt het maar niet van de grond, in andere dorpen is het niet te stuiten. Wat maakt dat verschil? Of: wie maakt het verschil? Elf dorpen laten in de publicatie Goed Voor Elkaar Dorpen op onze site (en in print verkrijgbaar via de provinciale verenigingen), zien hoe zij het doen.

Deze zomer nemen we je digitaal mee langs alle elf dorpen. Iedere week passeren we een nieuw dorp met verhalen over successen, knelpunten, maar vooral over veel energie, veerkracht en gemeenschapszin. Samen schouders eronder, zaken zien te bereiken. Laat je deze zomer inspireren. Volg ons op LinkedIn (@LVKK), Twitter (@LVKK_NL) of Facebook (deLVKK) en reis mee. Deze week: Rekken.