Goed Voor Elkaar Dorp Varsselder - Veldhunten


Varsselder-Veldhunten, een hechte dorpsgemeenschap in de Achterhoek, is met 800 inwoners een van de kleinere Goed voor Elkaar Dorpen, maar dat blijkt niet uit het aantal initiatieven en de professionele aanpak om het dorp leefbaar te houden. Varsselder-Veldhunten, een van de drie finalisten van de Dorpsvernieuwingsprijs dit jaar, werkt vanuit een aantal kernwaarden. Een belangrijke kernwaarde is zelfwerkzaamheid: als dorp zelf je schouders eronder zetten. En dat kan alleen door samen te werken en gemeenschapszin te ontwikkelen. En wat ook belangrijk is: dat je trots bent op wat je bereikt hebt en dat je successen viert.

'Delen is vermenigvuldigen'

Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de toekomst van hun eigen dorp of wijk. In sommige dorpen komt het maar niet van de grond, in andere dorpen is het niet te stuiten. Wat maakt dat verschil? Of: wie maakt het verschil? Elf dorpen laten in de publicatie Goed Voor Elkaar Dorpen op onze site (en in print verkrijgbaar via de provinciale verenigingen), zien hoe zij het doen.

Deze zomer nemen we je digitaal mee langs alle elf dorpen. Iedere week passeren we een nieuw dorp met verhalen over successen, knelpunten, maar vooral over veel energie, veerkracht en gemeenschapszin. Samen de schouders eronder, zaken zien te bereiken. Laat je deze zomer inspireren. Volg ons op LinkedIn (@LVKK), Twitter (@LVKK_NL) of Facebook (deLVKK) en reis mee.