Handreiking ontmoetingsplekken bij nieuwe opleving coronavirus


De zwaarste fase van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen. Het virus is echter niet weg en een nieuwe opleving blijft mogelijk. Het is daarom van groot belang om ons daarop voor te bereiden. Hoe dit kan, hebben we beschreven in een handreiking.

Het kabinet wil de samenleving en dus ook de ontmoetingsplekken open houden – ook in geval van nieuwe oplevingen van het coronavirus. Uiteraard met passende maatregelen. Op welke manier dit kan, staat in een nieuwe handreiking speciaal voor ontmoetingsplekken.

We hebben de handreiking opgesteld samen met Sociaal Werk Nederland, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), LSA Bewoners en het Ministerie van VWS.  Deze handreiking helpt vrijwilligers, uitbaters, eigenaren en besturen van dorps- en buurthuizen, jongerencentra (en sociale ontmoetingsplekken) bij het maken van keuzes en bij het zo veilig en inclusief mogelijk de deuren open te houden.

Dat betekent dat we ervoor zorgen dat:

  • de besmettingskans op het werk voor vrijwilligers en professionals waar mogelijk wordt beperkt;
  • inwoners en bezoekers van onze locaties zo min mogelijk kans lopen om bij en in onze voorzieningen besmet raken;
  • we in staat zijn onze methoden en werkwijzen af te stemmen op wisselende omstandigheden.

De handreiking kent vier (opschalings)stappen. We gaan als betrokken organisaties (Sociaal Werk Nederland, NOV, LVKK en LSA bewoners) met elkaar in overleg om te besluiten welke fase, wanneer van toepassing is. We zullen dit actief communiceren via onze site en social media kanalen.