Jaar vrijwillige inzet: de week van het vragen


In het Nationaal Jaar van de Vrijwillige inzet staan drie campagneweken gepland. De eerste campagneweek vindt plaats van 18 tot 24 januari 2021 en heet de Week van het Vragen.

De Week van het Vragen heeft als als doel om meer mensen bewust te maken dat vrijwilligerswerk op heel veel plekken kan bijdragen en dat er nog veel mensen nodig zijn om hier hun steentje aan bij te dragen.

In de Week van het Vragen worden vrijwilligers(organisaties) uitgenodig om met mensen (potentiële vrijwilligers) in gesprek te gaan over de waarde van vrijwillige inzet voor de samenleving, voor een ander en voor jezelf. Om deze gesprekken vorm te geven is er een toolkit met diverse ideeën en praktische tools beschikbaar om deze gesprekken te gaan voeren.

Lees hier meer over op de site van de NOV