Jaarverslag 2020


Het was een bijzonder en enerverend jaar door de pandemie. Ook de dorpsorganisaties en de dorpshuizen werden door de pandemie voor uitdagingen gesteld.

Met name om nieuwe oplossingen te vinden voor de invulling van de kern van ons werk, namelijk het verbinden van en door dorpsbewoners. Hoe doe je dat in een tijd waarin de behoefte aan ontmoeting en verbinding toeneemt en de beperkingen groot zijn? Het was zoeken, maar er kwam ook energie voor creatieve oplossingen en vooral werd er digitaal een grote slag gemaakt.

De verenigingsstructuur heeft haar kracht dit jaar meer dan eens bewezen. Korte lijnen, een grote achterban en snel kunnen schakelen, zorgden ervoor dat met name de provinciale verenigingen veel ondersteuning hebben kunnen geven aan de lokale organisaties. Dit jaar heeft ons in ieder geval geleerd dat de kernfunctie van ons werk - ontmoeten en verbinden - recht overeind staat en zeker in de nabije toekomst nóg belangrijker wordt.   

Jaarverslag 2020