Jaarverslag 2021


Evenals 2020 was het verslagjaar 2021 een bijzonder jaar dat in belangrijke mate getekend werd door de gevolgen van Corona. Voor de LVKK en de provinciale verenigingen betekende de Covid-pandemie geen rust. Integendeel. De leden stelden vragen wat nu wel en wat er niet mocht doorgaan; hoe de financiële klappen op te vangen waren; hoe zo veilig mogelijk de wensbus wèl te laten rijden; hoe wel met de bewoners te kunnen blijven communiceren etc.

Provinciale verenigingen overlegden met de gemeenten en met de provincies over de gevolgen van de pandemie en over mogelijke steunpakketten van die overheden. De LVKK zette met name voor de dorpshuizen (die met een flink gat in hun exploitatie te maken kregen) een lobby op. We bereikten dat er september 2021 via het Gemeentefonds 16 miljoen extra aan de gemeenten werd uitgekeerd ter ondersteuning van de cultuur en de dorpshuizen. Ook verleenden Buma, Sena en Videma compensatie aan de dorpshuizen met licentie voor de periode dat de dorpshuizen gesloten of zeer beperkt opengesteld waren.

Het verslagjaar had ook een feestelijk tintje: we bestonden 45 jaar. En al konden we dat niet vieren op de manier zoals we gehoopt hadden – met vele dorpsbewoners – toch was er een feestelijke mijlpaal met het magazine In de Kern, dat we eind van het jaar uitbrachten.

Het jaarverslag laat zien wat er in 2021 allemaal gedaan en bereikt is, ondanks Corona en ook met nieuwe inzichten en ervaringen dankzij de periode die we zo langzamerhand achter ons gaan laten. Het heeft ons nóg meer laten zien wat de waarde is van sociaal contact, mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, het gevaar van eenzaamheid en hoe zuinig we als maatschappij (en overheid!) moeten zijn op de inzet van vrijwilligers.