Jaarverslag VSBfonds


In 2017 legde het fonds een groter accent op projecten die bijdragen aan het versterken van actief burgerschap. Dit gebeurde vanuit de overtuiging dat actief burgerschap bijdraagt aan maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in ons land. Een visie die de LVKK onderschrijft. Bekijk hier de publieksversie van het verslag.