Komt jullie dorpshuis in aanmerking voor het BuurtBespaarBudget?


Dorps- en buurthuizen, verenigingen en bewonersorganisaties kunnen vanaf 15 september een aanvraag voor het BuurtBespaarBudget indienen. Dit budget geeft jullie de mogelijkheid om een project op te zetten dat helpt de energierekening te verlagen. Met als belangrijkste doel juist mensen te bereiken die daar nu het meest behoefte aan hebben.

Met het BuurtBespaarBudget kunnen bewonersorganisaties budget en ondersteuning krijgen voor het organiseren van energiebesparende projecten in hun dorps-of buurthuis. Denk bijvoorbeeld aan kennisdelen over energiebesparing of het beschikbaar stellen van een warme ruimte.

Wanneer kom je in aanmerking voor het BuurtBespaarBudget?

  • Jullie plan draagt bij aan energiebesparing voor jullie dorpshuis en/of dorpsbewoners.
  • Jullie zijn een maatschappelijke organisatie zoals een dorpsbelang, buurtvereniging of stichting.
  • Jullie proberen met jullie activiteit zoveel mogelijk dorps-/buurtbewoners te bereiken. Juist ook zij die het meest profijt hebben van een lagere energierekening.

De bijdrage van het BuurtBespaarBudget is minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro en aanvragen moeten op 8 oktober binnen zijn.

Het BuurtBespaarBudget wordt georganiseerd door LSABewoners, Klimaatstichting HIER en Min. van BZK. 

Lees hier meer en kijk hoe je je kunt aanmelden.