Leestip Kleine Kernen Krant!


“Wat mijn inziens belangrijk is aan de declaratie ven Venhorst is dat er een verbinding is gemaakt tussen wat er lokaal gebeurt en, wat er landelijk gebeurt en wat er op Europees niveau gebeurt. Dan zie je dat er overal initiatieven van burgers zijn."

Lees meer over de ervaringen tijdens het Europees Plattelands Parlement van LVKK-voorzitter Leidy van der Aalst, vrijwilligers en vele anderen in de Kleine Kernen Krant Noord-Brabant. Natuurlijk hierin ook aandacht voor de Declaratie van Venhorst, op 29 november aangeboden in Brussel aan Eurocommissaris Corine Cretu.