LVKK en LSA tegen framing subsidieslurper


Dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra zijn geen subsidieslurpers en oneerlijke concurrent voor de horeca. Dat is in het kort de boodschap die Tweede Kamerleden kregen in een gezamenlijke brief van de LVKK en LSA.

De LVKK vertegenwoordigt hiermee 2000 dorpshuizen in het hele land.
Aanleiding is een artikel dat recent verscheen in De Telegraaf, naar aanleiding van een onderzoek door de Koninklijke Nederlandse Horecabond. De kop 'Horeca bevecht subsidieslurper' en de inhoud van het artikel, plaatsten de vele vrijwilligers en buurt- en wijkcentra in een verkeerd daglicht. 

Veel dorpshuizen en wijkcentra zijn tegenwoordig zonder enige subsidie te ontvangen, geheel in eigen beheer van dorpsbewoners en wijkbewoners die als vrijwilliger de gemeenschapsvoorziening draaiend houden. Daar komt bij dat iedere gemeente werk maakt van de instrumenten die de Drank- en Horecawet en de wet Markt en Overheid biedt. Dat is vaak maatwerk. Zo maakt in Raalte iedere dorpskern haar eigen afspraken. In stadswijken werken horeca en wijkhuizen aan eigen afspraken over een goede samenwerking. 

Van oneerlijke concurrentie is volgens beide belangenverenigingen én ook de Tweede Kamer geen sprake. Met de brief beogen LVKK en LSA het beeld van buurt- en dorpshuizen in relatie tot horecafuncties aan te vullen, zodat dit positief bijdraagt aan de behandeling van dit onderwerp in de Tweede Kamer.

Lees hier de brief die LVKK en LSA stuurden aan de Tweede Kamer en de vaste kamercommissies Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport