Magazine Democratie door de bril van de inwoners


De meeste bewonersinitiatieven zijn op hun eigen manier democratisch. Zij passen democratische waarden toe, maar gebruiken daar andere taal en vooral ook andere methoden dan de overheid voor.
Om een werkelijke partner te kunnen zijn voor bewonersinitiatieven is het essentieel dat de overheid beter door de (democratische) bril van inwoners leert kijken. Als de overheid eenzijdig haar eigen democratische meetlat gebruikt om bewonersinitiatieven te benaderen, worden die initiatieven in hun eigen waarde aangetast en daarmee ernstig te kort gedaan.   

Dit is de voorlopige uitkomst van het kennisdossier dorps- en wijkdemocratie, onderdeel van het programma Democratic Challenge. Kennismakelaars Ben van Essen en Guido van Enckevort interviewden dorps-en wijkorganisaties die bezig zijn met experimenten. Zij organiseerden dialoogbijeenkomsten en leerkringen. Ook zochten zij verbinding met bijvoorbeeld de onderzoekers naar dorps- en wijkraden (LVKK / Universiteit van Utrecht: Tine de Moor). De resultaten zijn vastgelegd in een magazine. De vele praktijkvoorbeelden hierin, laten zien dat er veel beweging is rond dorps- en wijkdemocratie.