Meldpunt Stijging Energielasten buurt- en dorpshuizen


De LVKK, de provinciale verenigingen en de LSA ontvangen alarmerende signalen van buurt- en dorpshuizen die worden geconfronteerd met forse prijsstijgingen van de energielasten. Met het ingaan van een nieuw contract per november of december dit jaar, loopt de energierekening op. Bij een dorpshuis bijvoorbeeld, stegen de maandelijkse energielasten van € 900 naar € 2700 en bij een MFC  van € 2500 naar € 7500. Dat zijn prijsstijgingen die niet door hen zijn op te brengen.

Het Platform Dorpshuizen.nl, de landelijke koepel van provinciale ondersteuningsorganisaties voor buurt- en dorpshuizen, heeft daarom het 'meldpunt stijging energielasten' ingericht. Heeft uw, of krijgt uw dorpshuis of MFC, ook te maken met een forse stijging van de energielasten? Geef dat dan via dit meldpunt door!

De LVKK en de LSA zullen dit vervolgens onder de aandacht brengen van ambtelijk en politiek Den Haag. Doel: compensatie van buurt- en dorpshuizen voor deze (plotselinge) prijsstijgingen zodat de waardevolle plek van dorps- en buurthuizen in de samenleving behouden blijft.