Minister investeert in erfgoed


De komende vier jaar investeert het kabinet 325 miljoen extra in erfgoed. Behoud van erfgoed kan een impuls geven aan de leefbaarheid van het landelijk gebied.

De minister stelt de komende vier jaar 4,6 miljoen euro beschikbaar voor de maatschappelijke ontwikkelingen van erfgoed. Burgers en lokale verenigingen krijgen, vanuit het Right to Challenge, de mogelijkheid om zelf voorstellen in te dienen voor het behoud, gebruik en toegankelijkheid van erfgoed in hun directe omgeving. Als voorbeeld noemt de minister de bewoners in vijf dorpen rond Kloosterburen. Zij hadden een aantal jaar geleden de wens zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het erfgoed en de leefbaarheid van het gebied.

In de brief van de minister, waarin zij haar keuzes beargumenteert, geeft ze aan hoe belangrijk de identiteit van erfgoed is voor de omgeving en voor mensen. “Monumenten, landschappen en historische gebouwen zijn herkenbare bakens in een veranderende omgeving. Erfgoed laat zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Het is belangrijk om die monumenten door te geven aan toekomstige generaties.”