Moties om dorpshuizen en wijkcentra onder TOGS-regeling te laten vallen aangenomen!


De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona-virus hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in het land. Tot nu toe weigerde de minister de dorps- en buurthuizen tegemoet te komen. De Tweede Kamer heeft de moties die waren ingediend om wél in aanmerking te komen voor de TOGS-regeling, vandaag aangenomen.

Dankzij moties van Frank Futselaar (SP) en William Moorlag (PVdA) en vele inspanningen van de LVKK, LSA, vertegenwoordigers van provincies en provinciale verenigingen, gaat de regering opnieuw kijken of dorpshuizen en wijkcentra in aanmerking komen voor Tegemoetkoming schade COVID-19.

De dorpshuizen en wijkcentra hebben hun activiteiten moeten staken, waardoor bewoners hun ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt zijn. De LVKK en LSA maken zich hier grote zorgen over. Door de wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties staat de exploitatie onder grote druk.

Als de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociaal anker, waaraan juist na de crisis grote behoefte zal zijn. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de grote groep (veelal vrijwilligers; soms met een betaalde beheerder) die het dorpshuis of wijkcentrum draaiend houden, zijn de gevolgen immens. Juist deze tijd laat zien hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting!

Het heeft de LVKK en LSA zeer verbaasd dat de dorpshuizen en wijkcentra tot op heden uitgesloten zijn van de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. Aan de lijst met SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, moet zeer snel die van de dorps- en buurthuizen worden toegevoegd. Voor de toekomst van deze belangrijke voorzieningen voor dorpen en wijken is deze verruiming noodzakelijk. Met het aannemen van de moties is nu een stap in de goede richting gezet. Daarbij is de hoop dat bij een 'ja' ook een brede uitvoering komt. Dat wil zeggen dat ook dorpshuizen en wijkcentra die buiten de SBI-code 88.999 vallen, meegenomen moeten  worden.

Zie:

Bijna helft van Groninger dorpshuizen vreest geldnood, Dagblad van het Noorden, 28 april

Dorpshuizen en wijkcentra vrezen voor voortbestaan, Telegraaf, 23 april 

Ook dorpshuizen in zwaar weer door Coronacrisis, Omroep Gelderland, 4 april

We hebben dorpshuizen hard nodig als de boel weer open gaat, RTV-Noord, 2 april

Overijsselse dorpshuizen en wijkcentra vrezen voortgestaan door coronacrisis, RTV-Oost, 2 april

Dorpshuizen en wijkcentra in Noord-Holland hard getroffen door corona, NH-Nieuws, 1 april

Toekomst buurthuizen onzeker door Coronacrisis, 1Limburg, 31 maart

Dorpshuizen in zwaar weer door Coronamaatregelen, RTVDrenthe, 31 maart