NL opnieuw in lockdown, wat betekent dat voor dorps- en buurthuizen?


Op maandag 14 december is door premier Mark Rutte een lockdown tot en met 19 januari afgekondigd. Deze werd op 12 januari verlengd tot 10 februari.

 

Op de website van de overheid is te lezen (onder het kopje ‘buurthuizen open voor bijvoorbeeld dagbesteding’) dat buurt- en dorpshuizen gesloten zijn voor vrije inloop maar op dit moment wel besloten activiteiten mogen organiseren voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen.

Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn. Individuele ondersteuning voor kwetsbare personen in buurthuizen kan ook doorgaan. Denk aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk. Dit zijn 1 op 1 gesprekken.

Bij de besloten activiteiten is 1 persoon van het buurthuis aanspreekpunt. De mensen die meedoen melden zich vooraf aan. Ook is er een gezondheidscheck voor iedereen. De buurthuizen volgen tijdens de activiteiten de basisregels die voor iedereen gelden.

Lees voor meer informatie de Handreiking voor buurt-/dorpshuizen en wijkcentra.