Pitchen voor impact in je Dorp!


Dit voorjaar organiseren BOKD, Doarpswurk en Groninger Dorpen samen met de KNHM, het trainingstraject ‘Pitchen voor impact in je Dorp’. Bedoeld om je plannen goed op papier te zetten om er vervolgens de boer mee op te kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan een initiatief waarbij een leegstaand gebouw een dorpshuisfunctie gaat krijgen.

Zijn jullie als bewonersinitiatief al een tijdje aan het pionieren en is het nu tijd om de plannen eens goed op papier te zetten? Of zijn jullie een dorpshuis dat steeds ondernemender wordt en zoeken jullie handvatten om de nieuwe koers vorm te geven?  

Dan is het trainingstraject Pitchen voor impact in je dorp voor jullie. In een serie workshops zijn dit de thema's:

  • het maken van een sterk en haalbaar ondernemingsplan
  • de financiële basis voor een gezonde onderneming
  • impact: de maatschappelijke meerwaarde van jullie organisatie en activiteiten
  • het belang van een goed team en handige routines
  • continuïteit op de lange termijn
  • de geheimen van een goede pitch

Inschrijven kan tot en met 1 maart.