PlattelandsParlement 23 november in Venhorst


Zaterdag 23 november is in Venhorst (N.Br.) de achtste editie van het nationale PlattelandsParlement.

Aanmelden voor het programma kan tot en met maandag 18 november.

In een speciale digitaal verschenen editie van het Kleine Kernen Magazine staat een uitgebreide toelichting op alle thema’s; interviews èn een bijdrage van de vier Kamerleden die aanwezig zullen zijn.  

Het PlattelandsParlement is dé plek waar u als actieve bewoner in contact komt met anderen. Waar u ideeën kunt opdoen en anderen kunt inspireren door uw werkwijze. Waar u verdieping vindt.  Het PlattelandsParlement biedt de gelegenheid in gesprek te gaan met beleidsmakers om vragen te stellen; zaken onder de aandacht te brengen. Want al boeken we met elkaar veel successen (zorgcoöperaties, duurzaamheidsinitiatieven, alternatieve vervoersmogelijkheden, kringlooplandbouw etc.) – toch moeten we nog te vaak de ruimte om zelf onze oplossingen te realiseren, bevechten.

De 5 thema's:

  • Wat kan een dorpsondersteuner betekenen voor de dorpsgemeenschap?
  • Is kringlooplandbouw een wenkend perspectief?
  • Hoe vinden we goede herbestemming voor leegstaande kerken en agrarische gebouwen?
  • Wat is de rol en organisatiewijze van onze dorpsorganisatie?
  • Welke kansen biedt de Omgevingswet?

Waar vindt het PlattelandsParlement plaats? Gemeenschapshuis De Horst, St. Josephplein 14, 5428 GL Venhorst.