PlattelandsParlement 23 november in Venhorst


Zaterdag 23 november is in Venhorst (N.Br.) de achtste editie van het nationale PlattelandsParlement.

Het programma is in grote lijnen klaar; vier Kamerleden zullen aanwezig zijn (en we verwachten er nog meer). U kunt zich nu aanmelden. Aanmelden kan tot en met maandag 18 november.

In een speciale digitaal verschenen editie van het Kleine Kernen Magazine staat een uitgebreide toelichting op alle thema’s; interviews èn een bijdrage van de vier Kamerleden. 

Het PlattelandsParlement is dé plek waar u als actieve bewoner in contact komt met anderen. Waar u ideeën kunt opdoen en anderen kunt inspireren door uw werkwijze. Waar u verdieping vindt.  Het PlattelandsParlement biedt de gelegenheid in gesprek te gaan met beleidsmakers om vragen te stellen; zaken onder de aandacht te brengen. Want al boeken we met elkaar veel successen (zorgcoöperaties, duurzaamheidsinitiatieven, alternatieve vervoersmogelijkheden, kringlooplandbouw etc.) – toch moeten we nog te vaak de ruimte om zelf onze oplossingen te realiseren, bevechten.

De 5 thema's:

  • Wat kan een dorpsondersteuner betekenen voor de dorpsgemeenschap?
  • Is kringlooplandbouw een wenkend perspectief?
  • Hoe vinden we goede herbestemming voor leegstaande kerken en agrarische gebouwen?
  • Wat is de rol en organisatiewijze van onze dorpsorganisatie?
  • Welke kansen biedt de Omgevingswet?

Waar vindt het PlattelandsParlement plaats? Gemeenschapshuis De Horst, St. Josephplein 14, 5428 GL Venhorst.