Project Jong Platteland: de opbrengsten


In het kader van Maatschappelijke DienstTijd werd in een aantal provincies het project Jong Plattland uitgevoerd. Doel: jongeren een stem te geven over hun eigen toekomst op het platteland.

Dorpsraden en gemeenten maken dorpsvisies en omgevingsvisies; maar al te vaak worden jongeren hierbij niet gehoord. Wij willen jongeren ruimte geven hun inbreng te formuleren en hun activiteiten te organiseren. Wat zien zij als voorwaarden voor een vitaal platteland. De doelgroep van het project waren jongeren tussen 12 en 27 jaar die woonachtig zijn op het platteland. De regio’s waar het project zich afspeelde was in Midden Limburg; In Noord Holland en in (het aardbevingsgebied in) Groningen.

In Groningen is door een groep jongeren de JongerenTop georganiseerd waarbij 800 jongeren met elkaar nadachten over een toekomst in het aardbevingsgebied. Wat is er voor hen nodig? De vele tips worden in groepen jongeren, samen met gemeenten uitgewerkt.
In Limburg dacht een groep jongeren mee over de toekomst van hun dorp, en organiseerden andere groepen jongeren activiteiten voor jongeren in hun dorpen.
In Noord Holland werden in verschillende dorpen jongeren actief, gericht op de toekomst.

De belangrijkste behaalde doelen voor de jongeren zijn:
Zelfvertrouwen: wij hebben iets te bieden; er wordt naar ons geluisterd.
Vaardigheden geleerd: Plannen; Samenwerken; Budgetteren; Communiceren
Besef dat we zelf kunnen bijdragen aan de toekomst van ons dorp.

De belangrijkste behaalde inzichten voor de dorpsorganisaties zijn:
Realiseren dat jongeren iets toevoegen; dat je hen ruimte moet geven.
Realiseren dat je mèt in plaats van over jongeren moet praten.
Je organisatie en communicatie dient aan te passen.

De gehele eindrapportage met alle leerpunten en ervaringen kunt u downloaden via de link. Ook is er een online flyer gemaakt met resultaten, aandachtspunten en tips.