Provincie Zuid-Holland stelt handreiking kernendemocratie op


Ries Jansen, voorzitter van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen, ontving het eerste exemplaar van de nota Handreiking Kernendemocratie. Deze nota is door de provincie Zuid-Holland opgesteld als hulp bij inwoners- en overheidsparticipatie.

De nota met verwijzingen naar o.a. voorbeelden uit Molenwaard, Sud West Fryslan en het project Duurzame Dorpen, heeft veel oog voor actieve burgerprojecten. Het doel van de provincie is gemeenten te helpen bij het in kaart brengen van de huidige mogelijkheden voor het opzetten van een sterke kernendemocratie.

Maar ook voor wie ge├»nteresseerd is in de huidige ontwikkelingen binnen dorpen en kernen, zeker als het gaat om de toekomstige rol van en positie van lokale bewonersorganisaties en provinciale verenigingen, bevat de nota interessante bijdragen. Zo wordt een aantal modellen, met name over inwonersparticipatie, uitgewerkt. En staan er schema's in over de participatieladder en participatierollen die het gesprek over nieuwe maatschappelijke rollen kunnen voeden.