Publicatie 'Woonvarianten voor senioren, hoe krijg je ze van de grond' beschikbaar


Het aantal senioren in Nederland stijgt en zij wonen langer zelfstandig thuis. Er is, ook op het platteland, veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. Het aanbod hiervan blijft echter sterk achter bij de vraag. In een driejarig project onderzoekt Platform 31 waar de knelpunten zitten en wat beter kan. Er is nu een publicatie beschikbaar.

De publicatie 'Woonvarianten voor senioren: hoe krijg je ze van de grond' is gratis te downloaden van de site van Platform31. De publicatie is de weerslag van een onderzoek met casussen, aan de hand van de volgende vragen:

  1. Welke variatie aan woonvormen voor senioren bestaat er?
  2. Wat zijn geleerde lessen op het gebied van financiering van wooninitiatieven voor senioren?
  3. Wat zijn geleerde lessen op het gebied van samenwerking met gemeenten en locatie van wooninitiatieven voor senioren?
  4. Wat zijn geleerde lessen op het gebied van samenleven in een groep van wooninitiatieven voor senioren?

De drie hobbels – businesscase en financiering, samenwerking met de gemeente en locatie en samenleven in een groep – bleken allemaal herkenbaar. Uiteindelijk moeten alle knelpunten worden opgelost om een wooninitiatief van de grond te krijgen.

In samenwerking met een koplopersgroep en experts werkt Platform31 het komende jaar toe naar drie exploitatiemodellen waarin getracht wordt veelvoorkomende wensen van een financiële oplossing te voorzien. 

Foto Platform31: Woongemeenschap De Oosterburen, Den Bosch