Rijk maakt extra financiële middelen vrij voor ondersteuning dorps- en wijkhuizen


Mede dankzij een lobby van de LVKK en LSA zijn er na de TOGS-regeling nu extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de compensatie van schade die dorps- en buurthuizen lijden door Corona.

Het kabinet stelt € 17 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds.

LVKK en LSA zijn er trots op dat hun inventarisatie en lobby aan de basis staan van deze steun en danken de VNG voor de inzet.