Salderingsregeling zonnepanelen gemeenschapshuizen moet blijven


De LVKK heeft op 1 november samen met andere organisaties een brief gestuurd aan minister Wiebes. De LVKK pleit ervoor de salderingsregeling voor dorpshuizen en andere gemeenschapsorganisaties overeind te houden.

De afgelopen jaren hebben vele dorpshuizen, buurthuizen en sportverenigingen geïnvesteerd in verduurzaming. Vele daken zijn vol gelegd met zonnepanelen om zowel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland, maar ook om de kosten van de energierekening naar beneden te brengen. Verduurzaming is ingezet om deze maatschappelijke voorzieningen exploitabel te houden. Bij de bepaling van het rendement is uitgegaan van de mogelijkheid van het salderen.

Zowel dorpshuizen als sportverenigingen zijn grotendeels gesloten tijdens de maanden juni, juli en augustus terwijl juist in deze maanden 38% van de jaarlijkse opbrengst van zonnepanelen wordt verwacht. Deze opbrengst kunnen sportverenigingen en dorpshuizen niet gebruiken voor eigen gebruik wanneer ze niet meer kunnen salderen. Met de in te voeren terugleversubsidie betekent dit dat een aanzienlijk aandeel van de opgewekte energie tegen een laag tarief wordt verkocht om later tegen een hoog tarief terug dient te worden gekocht.

Op de site van de BOKD is de volledige brief te lezen die, mede ondertekend door de LVKK, is verstuurd aan de minister.