Steunbetuiging aan alle burgers die getroffen zijn door het huidige conflict in Oekraïne


De LVKK betuigt als actief lid en onderdeel van de Europese burgerbewegingen van het platteland (ERCA, ELARD, PREPARE) steun aan de mensen die getroffen zijn door het huidige conflict in Oekraïne. Wij vertegenwoordigen samen met de maatschappelijke burgerbewegingen op het platteland van Europa, meer dan 40 landen en de helft van de overige burgerbevolking die in plattelandsgebieden leeft. Wij zijn diep geschokt door de Russische invasie van Oekraïne en betuigen onze solidariteit met de bevolking van Oekraïne.

Staakt het vuren en respecteer de mensenrechten!

In het belang van de burgerbevolking roepen wij alle betrokken partijen op om hun uiterste best te doen om een beschaafde oplossing te vinden voor het conflict en het schieten te staken.

Wij onderschrijven de verklaring van het Rode Kruis waarin de betrokken partijen met klem gevraagd wordt om zich te houden aan hun verplichtingen ten aanzien van het internationale humanitaire recht. Zij zijn verplicht de veiligheid te garanderen van de burgerbevolking én van diegenen die niet meer aan de strijd deelnemen, bijvoorbeeld gevangenen, gewonden en zieken. Het internationale humanitaire recht is op dit punt heel duidelijk: alle bij het conflict betrokken partijen zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat militaire operaties op een zodanige wijze worden gepland en uitgevoerd dat de veiligheid van burgers en burgerdoelen wordt gegarandeerd.

Lees hier de volledige steunbetuiging.