symposium Local empowerment: Samen succesvol


Het SBE organiseert een symposium over het samenspel tussen bewonersinitiatieven en partijen en het in standhouden van lokale voorzieningen.